WITAMY

budynek

Zespół Katedry Biomechaniki zajmuje się prowadzeniem zajęć z biomechaniki, statystyki, pływania, gier zespołowych oraz pracą badawczą głównie z zakresu kontroli równowagi.

Tematy badawcze podejmowane przez Katedrę to m.in.:
1) mechanizmy sterowania w układzie równowagi,
2) badanie równowagi osób chorych wykazujących zaburzenia równowagi,
3) badanie równowagi wysokiej klasy zawodników w różnych dziedzinach sportu,
4) metody stabilizacji pozycji stojącej,
5) zagadnienia metodologiczne związane z wprowadzaniem i weryfikacją nowych miar jakości i stabilności układu równowagi.